توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب شد
مجموعه رباعی این کوه سرش همیشه زیر برف است ازمحمد عالی‌زاده منتشر شد
باگردآوری و تنظیم خسرو باباخانی و رقیه‌سادات صفوی
مجموعه داستان بزرگسال روح مرطوب منتشرشد

آخرین مطالب

کتاب عبور از من الهه تاجیک زاده در بیست و هشتمین نشست یک ماه یک کتاب نقد و بررسی شد 1398/5/27
کتاب شعر« عبورازمن » سروده « الهه تاجیک ‌زاده » شنبه 26 مرداد ماه ، با حضورمصطفی علیپور، سودابه امینی ، فریبایوسفی و الهه تاجیک زاده دربیست وهشتمین نشست یک ماه یک کتاب درسالن سلمان هراتی حوزه هنری نقد وبررسی شد
نقد و بررسی رمان نوجوان زاغی ازمحمدرضا آریانفردرسی و یکمین نشست آینه بندان 1398/5/27
رمان نوجوان « زاغی » نوشته « محمدرضا آریانفر» درسی و یکمین نشست آینه بندان دوشنبه 28 مرداد ماه ، ساعت 17 با حضور نویسنده و « خسرو باباخانی » به عنوان منتقد درفروشگاه سوره مهرمیدان انقلاب نقد و بررسی می شود.
سیدابوطالب مظفری شاعر ونویسنده افغان : نشست شعرافغانستان درحوزه هنری غنیمتی بزرگ است 1398/5/26
نشست هفتگی شعرافغانستان ، پنجشنبه 24 مرداد ماه با حضور سیدابوطالب مظفری ، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مدیردفترادبیات پارسی زبانان، به عنوان مهمان ویژه، درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری برگزارشد و سیدابوطالب مظفری ، برگزاری این نشست درحوزه هنری را غنیمتی بزرگ دانست.
کارگاه ساعت شعر یکشنبه 27 مرداد درحوزه هنری برگزارمی‌شود 1398/5/26
کارگاه ساعت شعرحوزه هنری ، یکشنبه 27 مرداد ماه، ساعت 17 باحضورسعید بیابانکی ، علی داودی ، محمود حبیبی کسبی و ناصرفیض درسالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزارشد.
نقد وبررسی داستان های برگزیده اعضا درکارگاه نقد داستان فاطمه فروغی 1398/5/26
کارگاه نقد داستان فاطمه فروغی ، داستان نویس ومدرس ادبیات داستانی، شنبه 26 مرداد ماه ، ساعت 16 تا 18درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری برگزارمی شود.
نشست این هفته شعرافغانستان باحضورسیدابوطالب مظفری درحوزه هنری برگزارمی شود 1398/5/23
نشست هفتگی شعر افغانستان +سید ابوطالب مظفری ، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مدیر دفترادبیات پارسی زبانا+مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری
کتاب شعر عبور از من الهه تاجیک زاده دربیست وهشتمین نشست یک ماه یک کتاب نقد و بررسی می شود 1398/5/23
کتاب شعر« عبورازمن » سروده « الهه تاجیک ‌زاده » شنبه 26 مرداد ماه ، ساعت 16 با حضورمصطفی علیپور، سودابه امینی ، فریبایوسفی و الهه تاجیک زاده دربیست وهشتمین نشست یک ماه یک کتاب درسالن سلمان هراتی حوزه هنری نقد وبررسی می شود.
دیدار و شعرخوانی شاعران عراقی با شاعران ایرانی درحوزه هنری 1398/5/23
«مرتضی التمیمی» و «علیاء المالکی»ازشاعران عراقی ، طی نشستی صمیمانه ، که سه شنبه 22 مردادماه به همت دفتربین الملل مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری درسالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزارشد، با برخی ازشاعران ایرانی دیدارکرده و به شعرخوانی پرداختند.
نشست هفتگی داستان افغانستان چهارشنبه 22 مرداد ماه درحوزه هنری برگزار می شود 1398/5/22
نشست هفتگی داستان افغانستان ، چهارشنبه 22 مرداد ماه ساعت 13 تا 15 با حضورتینا محمدحسینی ، مدرس داستان ، درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری برگزارمی شود.
آغاز بحث تقویت حافظه با حضورمرتضی جعفری درکارگاه تندخوانی و تقویت حافظه 1398/5/22
کارگاه « تندخوانی و تقویت حافظه» با حضورمرتضی جعفری و به همت مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری و با همکاری خانه ادبیات افغانستان ، چهارشنبه 22 مرداد ماه ، ساعت 15 تا 17 درسالن کنفرانس مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزارمی شود.
وزن و کوتاه و بلندی مصراع ها درشعرنیما درکارگاه این هفته نیما 1398/5/20
کارگاه نیما ، سه شنبه 22 مرداد ماه ، ساعت 15 با حضورمصطفی علیپور، شاعر، منتقد و مدرس شعر، درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزهنری برگزارمی شود.
دیدار با شاعران عراقی مرتضی التمیمی و علیاء المالکی درحوزه هنری 1398/5/20
برنامه دیدار با شاعران عراقی «مرتضی التمیمی» و «علیاء المالکی» و شعرخوانی شاعران نام آشنای ایرانی ، به همت دفتربین الملل مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری سه شنبه 22 مرداد ماه ، ساعت 15 درسالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزارمی شود.
هشتمین حلقه شعرآئینی با حضوریوسفعلی میرشکاک و محمود حبیبی کسبی برگزار می شود 1398/5/20
هشتمین حلقه شعرآئینی ، سه شنبه 22 مردادماه ، ساعت 17 با حضور«یوسفعلی میرشکاک» و «محمود حبیبی کسبی » درسالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزارمی شود.
نشست هفتگی ادبیات افغانستان باحضور دکترمحمدامین زواری درحوزه هنری برگزارشد 1398/5/19
نشست هفتگی ادبیات افغانستان ، پنجشنبه 17 مرداد ماه با حضور دکترمحمدامین زواری ، نویسنده افغانستانی ساکن سوئد و نویسندۀ کتاب «جغرافیای تاریخی بلخ» ، به عنوان مهمان ویژه ، درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار شد.
کارگاه نقد داستان شنبه 19 مرداد درحوزه هنری برگزار می شود 1398/5/19
کارگاه نقد داستان فاطمه فروغی ، داستان نویس ومدرس ادبیات داستانی، شنبه 19 مرداد ماه ، ساعت 16 تا 18درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری برگزارمی شود.
کارگاه ساعت شعریکشنبه 20 مرداد درحوزه هنری برگزارمی‌شود 1398/5/19
کارگاه ساعت شعرحوزه هنری ، یکشنبه 20 مرداد ماه، ساعت 17 باحضورسعید بیابانکی ، علی داودی ، محمود حبیبی کسبی و ناصرفیض درسالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزارشد.
برنامه های مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری درهفته ای که گذشت 1398/5/16
مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری جدای ازبرنامه های ویژه ، سلسله برنامه های هفتگی کارگاهی به منظورشعرخوانی و نقدشعر، داستان خوانی و نقدداستان ،زیبایی شناسی هنر و شعر آئینی برگزار می کند که گزارش کوتاه برنامه های این هفته ازشنبه 12 تا پنجشنبه 17 مرداد 1398 درذیل می آید.
نشست این هفته ادبیات افغانستان با حضوردکترمحمدامین زواری ، نویسنده افغان ساکن سوئد 1398/5/16
نشست هفتگی ادبیات افغانستان این هفته ، با حضوردکترمحمدامین زواری ، نویسنده و پژوهشگرادبیات فارسی و تاریخ افغانستان ساکن سوئد، به عنوان مهمان ویژه ، پنجشنبه 17 مرداد ماه درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری برگزارمی شود.
نقد و بررسی مجموعه شعر«کاخ سعدآبادی» مجید سعدآبادی درخبرگزاری تسنیم 1398/5/16
نقد و بررسی کتاب «کاخ سعدآبادی» مجموعه اشعار«مجید سعدآبادی» با حضورسیداحمد نادمی، دکترسید عبدالحمید ضیائی، فاطمه طارمی و مجید سعدآبادی صاحب اثردرخبرگزاری تسنیم برگزارشد.
مصطفی علیپور: شعرفاقد موسیقی ، بسیاری ازارزش هایش را ازدست می دهد 1398/5/16
کارگاه شعرنیما سه شنبه 15 مردادماه ، با حضورمصطفی علیپور، شاعر، منتقد و مدرس این کارگاه، درسالن کنفرانس مرکزآفرینش های ادبی حوزهنری برگزارشد و علیپور دراین کارگاه به مبحث وزن ، موسیقی و قافیه درشعرنیما براساس آموزه های نیما درکتاب «حرف های همسایه» نیما پرداخت.
1

حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است. طراح و برنامه‌نویس : علی‌رضارضایی