توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب شد
مجموعه رباعی این کوه سرش همیشه زیر برف است ازمحمد عالی‌زاده منتشر شد
باگردآوری و تنظیم خسرو باباخانی و رقیه‌سادات صفوی
مجموعه داستان بزرگسال روح مرطوب منتشرشد

آخرین مطالبکتاب عبور از من الهه تاجیک زاده در بیست و هشتمین نشست یک ماه یک کتاب نقد و بررسی شد   1398/5/27

کتاب شعر« عبورازمن » سروده « الهه تاجیک ‌زاده » شنبه 26 مرداد ماه ، با حضورمصطفی علیپور، سودابه امینی ، فریبایوسفی و الهه تاجیک زاده دربیست وهشتمین نشست یک ماه یک کتاب درسالن سلمان هراتی حوزه هنری نقد وبررسی شد
کتاب شعر« عبورازمن » سروده « الهه تاجیک ‌زاده » شنبه 26 مرداد ماه ، با حضورمصطفی علیپور، سودابه امینی ، فریبایوسفی و الهه تاجیک زاده دربیست وهشتمین نشست یک ماه یک کتاب درسالن سلمان هراتی حوزه هنری نقد وبررسی شد.
درابتدای این نشست ، که دومین برنامه «یک ماه، یک کتاب» درسال 98، و بیست وهشتمین برنامه پی درپی ازاین سلسله نشست ها است، سودابه امینی ، شاعر و منتقد، با اشاره به تمرکز کتاب « عبورازمن » روی قالب شعرسه‌گانی به ارائه نکاتی درخصوص این مجموعه شعرپرداخت و گفت : این نوع شعر، کوتاه سروده‌هایی است که به آن شعرَک هم گفته می‌شود. کوتاه بودن و سه مصراعی بودن ، فرم هندسی شعرسه‌گانی و کوبشی و بسته بودن فرم هارمونیک و ریتمیک نیز شعرسه‌گانی را تشکیل می‌دهند و درنهایت ، هرچهار ویژگی گفته شده فرم ارگانیک شعرسه‌گانی را ایجاد می‌کند.امینی ادامه داد: شعر سه‌گانی را می‌توان در قالب‌های کلاسیک، نیمایی و سپید سرود. درهر قالب شاعر می‌تواند ازپنج کارکرد قافیه استفاده کند که مدل‌های کارکرد قافیه درمصراع های مختلف شعر تعریف می‌شوند. همچنین شاعر می‌تواند درهیچکدام ازفرم های نیمایی، کلاسیک و سپید برای سه‌گانی خود قافیه‌ای به کار نبرد.
سودابه امینی با اشاره به توجه جامعه به شعرکوتاه به خاطرپیام و گرفتن زمانی کم ازمخاطب خاطرنشان کرد : بنابراین قالب سه گانه که تعدادی ازشعرهای این کتاب را دربرمی گیرد؛ قالبی ارزشمند است که ذهن مخاطب را هم به تفکر وا می دارد.
امینی منطق حاکم درمجموعه شعر« عبورازمن» را، منطق صغری وکبری چیدن و نتیجه گیری عنوان کرد وگفت : درسه‌گانی قاعدتا باید شعر طوری به پایان برسد که خواننده درمواجهه با آن منتظرنقد شعرنماند ولی این دلیل برنفی سپید خوانی و نگاه فرامتنی نیست.وی با اشاره به رواج سه گانی سرایی درشعرامروزبا ارجاع به شعرهای موسوم به خسروانی قبل ازاسلام اظهارکرد : درسه گانه ها باید یک هسته مفهومی وجود داشته باشد چرا که امکان ارائه چند مفهوم نیست که این درسه گانی های الهه تاجیکزاده لحاظ شده است.
سودابه امینی به آشنایی زدایی این شاعرازمفهوم بهارهم اشاره کرد و گفت : همیشه بهار به عنوان دخترخانم یا خانم بهارآمده است ولی دراینجا درهیآت پیرمردی است که بهار را درخود دارد.وی استفاده ازطنز ، تنوع مضامین و ایجاز را ازجمله ویژگی های این مجموعه برشمرد.
مصطفی علیپور، شاعر و مدرس شعر، ذهن و زبان موجز را ویژگی اصلی شعرکوتاه دانست و گفت: سه‌گانی یک ظرفیت قابل احترام برای تعریف ذهن‌های موجزاست و درهرنوع و شکل کلاسیک، نیمایی تا بی وزن ، شعر ساختمان نیزهست؛ حشو ندارد و فاقد قافیه‌آرایی کاذب است؛ یعنی قافیه که عنصرمحوری است، جزئی ازساخت نحوی سطرهاست و باید باشد.
این شاعر و استاد ادبیات با تاکید برنیمایی بودن سه‌گانی گفت: مهم‌ترین و بهترین سه‌گانی‌های ما درشکل نیمایی است. چرا که جمله‌ها در حالت طبیعی هم اندازه هم نیستند. درنتیجه سه‌گانی‌سُراها باید درکارخود تجدیدنظر کنند و این اصول را رعایت کنند.
علیپور درهمین راستا افزود: بهترین نوع سه‌گانه، شعری‌ است که ریتم، موسیقی و کوبشی را به همراه زبان موجز در قالب نیمایی داشته باشد. هنگامی که به آثارقدیمی سه‌گانی و بهترین‌های آن توجه می‌شود، می‌بینیم که سه‌گانی‌ها با قالب نیمایی آغاز شده است.وی دراین باره افزو.د : سه‌گانی ازمنظر تعهدش به دستاوردها و نظریه‌های نیما نیز قابل توجه است و دست‌کم در دو خصلت مهم شعر نیمایی ایجاز و ساختمان است.
علیپوردرادامه ، با اشاره به موفق بودن آثارسه‌گانی‌ که تاکنون خلق شده است ، یکی ازاین آثارموفق را کتاب «عبور از من» تاجیک‌زاده دانست و در ادامه گفت: یکی از خصلت‌های سه‌گانی ساده‌نویسی است. این کار از ابتذال اثر جلوگیری می‌کند که در کتاب شعر «عبور از من» این ساده‌نویسی دیده می‌شود. وی ضمن اشاره به اینکه تاجیک‌زاده را می‌توان جزو یکی از بهترین سه‌گانی‌سرایان روزگارخود دانست، با اشاره به برخی ازاشعار کتاب «عبور از من» افزود: دربرخی سه‌گانی‌های این اثر، شاعر جزئیات مورد نظر را رعایت نکرده است. آنچنان که برخی سه‌گانی‌ها به چهارگانی نزدیک شده است و شاعر برای اینکه قالب سه‌گانی را حفظ کند، شعر خود را در سه‌گانی جمع کرده و به پایان رسانده است. در حالی که این اشعار در چهارگانی موفق‌تر بودند.
علیپور درادامه گفت: اگر هرشاعری سه سطر بی‌وزن با قالب شعر سپید بیاورد می‌توانیم آن را سه‌گانی بدانیم؟ من در این موضوع کمی تردید دارم. چرا که جنبه کوبشی و بسته‌ بودن شعر به ریتم و موسیقی آن مربوط می‌شود که در این شرایط بی‌شک باید از نوع نیمایی شعر تولید شود. با توجه به این موضوع شعر سه‌گانی نمی‌تواند از قالب سپید موفق باشد. اما به هر حال قالب سپید نیز در سه‌گانی وارد شده است.
وی درمورد برخی اشعارکتاب «عبورازمن» گفت: تاجیک‌زاده نیز دربخش نیمایی سه‌گانی خود موفق‌تربوده است. اما باید به زبان توجه بیشتری کند. به عنوان مثال اگر شعر شما درسه مصرع تمام نمی‌شود ایرادی ندارد چهارمصرعی گفته شود. الزامی ندارید که شما ذهن خود را بسته و کوتاه کنید تا حتما شعر خود را سه‌گانی بسرایید.
علیپور درپایان، برخی ازاشعارتاجیک‌زاده را که می‌توانست به جای سه‌گانی درنوع چهارگانی گفته شود خواند و پیشنهادهایی به تاجیک‌زاده برای اشعاری که درآینده خواهد گفت، داد. 
مجموعه شعر«عبورازمن» سروده «الهه تاجیک‌زاده» دارای هفت قالب نیمایی- چهل سه‌گانی و هفت سه‌پاره بلنداست که شاعرآنها را در مضامین متنوع عاشقانه و اجتماعی درسال‌های 88 تا 94 سروده است و ازسوی انتشارت سوره مهر واردبازارنشرکتاب شده است.
قابل توجه است ، سلسله نشست های ماهانه «یک ماه،یک کتاب»،     شنبه های آخر هرماه به همت مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری و به منظورنقد و بررسی کتاب‌های شعر زنان با دبیری واجرای فریبا یوسفی درسالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزارمی شود و بررسی دقیق و علمی آثارزنان شاعر و مرورفعالیت‌های ادبی آنان ، رویکرداصلی این برنامه است.عموم علاقمندان برای حضوردرآن می توانند شنبه 26 مرداد ماه ، ساعت 16 به سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع درخیابان سمیه ، نرسیده به خیابان حافط مراجعه کنند. 

تصاویر پیوست شده به این مطلب :

تعداد بازدید :130  |   تاریخ ثبت : 1398/5/27
نظرات :

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شدحقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است. طراح و برنامه‌نویس : علی‌رضارضایی